بخش آب
1396/06/20 09:50:33
سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير با حضور در شركت توزيع برق قم اعلام كرد:
برنامه اساسي توانير در حوزه بهره برداري شركت هاي توزيع برق تقويت و تحكيم فضاي نظارتي است
با حضور سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير براي نخستين بار و به صورت پايلوت برنامه نظارت عاليه در حوزه بهره برداري شركت توزيع نيروي برق استان قم آغاز شد.

با حضور سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير براي نخستين بار و به صورت پايلوت برنامه نظارت عاليه در حوزه بهره برداري شركت توزيع نيروي برق استان قم آغاز شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، مهندس «
مسعود صادقي»سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير گفت: برنامه اساسي شركت توانير در حوزه بهره برداري شركت هاي توزيع برق تقويت و تحكيم فضاي نظارتي است.
وي افزود: رويكرد جديد شركت توانير در حوزه بهره برداري انجام برنامه هاي كوتاه مدت و زود بازده،انعطاف پذيري و استفاده از فناوري اطلاعات و همچنين دانش بنيان بودن فعاليت ها خواهد بود.
سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير در ادامه از روش سنتي و استادكاري انجام فعاليت ها در بسياري از شركت هاي توزيع برق انتقاد كرد و خواستار تغيير و تحول اساسي جهت بهبود در اين بخش ها شد.
وي هدف از اين نظارت عاليه در سه حوزه اهداف و برنامه ها، فرايندها و نتايج بر روش انجام فرايندها در شركت هاي توزيع برق تاكيد كرد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: با بهره وري مناسب، كيفيت مطلوب، كسب مزيت اقتصادي، آگاهي از وضعيت موجود، جلب رضايت مشتركان و نظارت بر فعاليت ها مي تواند عملكرد مناسب را بدنبال داشته باشد.
صادقي در ادامه با تشريح مدل نظارت بر عملكرد به تبيين چرخه استراتژي پرداخت و اضافه كرد: در مميزي سال گذشته دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت نيرو و شركت توانير در شركت هاي توزيع برق اندازه گيري و بررسي شد اما در اين نظارت عاليه علاوه بر بررسي چك ليست ها اصول مهندسي نيز مورد توجه قرار مي گيرد.
صادقي با اشاره به اين مطلب كه نتايج محورها در شركت هاي توزيع از چند جهت قابل دريافت و دسترس است تاكيد كرد: علاوه بر گزارش هاي مجمع از طريق سامانه جديد رصد و سامانه جامع تحليل نتايج به بانك اطلاعاتي كليه فعاليتهاي حوزه بهره برداري شركت هاي توزيع برق دسترسي وجود دارد.
وي اذعان داشت: در گذشته به علت اين كه پاسخ ها به صورت توصيفي بود لذا در اندازه گيري شاخص ها با مشكل مواجه مي شديم اما در اين ارزيابي شاخص ها به صورت عددي، كمي و قابل اندازه گيري است.
صادقي افزود: در اين برنامه نظارتي اگرچه نتايج فرايندها بسيار مهم است اما تيم نظارت عاليه شركت توانير به دنبال شناسايي روش هاي انجام فرايندها مطابق چك خواهد بود.
وي در ادامه اظهار داشت: تيم 13 نفره شركت توانير طي دو روز متوالي مطابق چك ليست هاي از پيش تعيين شده فعاليت و رويه هاي بخش هاي ديسپاچينگ و رولياژ، مديريت بار، تجهيزات و اكيپ هاي عملياتي، نظارت بر بهره برداري، سامانه 121، رسيدگي به شكايات، مديريت ولتاژ، مديريت اتفاقات و سرويس و نگهداري مورد بررسي قرار خواهند داد.

  • خبرنگار: روح‌الله حمیدیان
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد