بخش برق
1396/06/18 11:48:30
معاون توزيع توانير:
9 درصد از ميزان کل مصرف تابستان امسال پيک سايي شد/ 17 هزار قرارداد براي مدیریت پیک با مشترکين منعقد شد
معاون توزيع توانير گفت: ميزان پيک سايي در زمان اوج مصرف در کشورهاي توسعه يافته دنيا نسبت به پيک حدود 10 تا 15 درصد است که خوشبختانه ما نيز توانستيم نسبت به پيک 55 هزار و 400 مگاواتي امسال چيزي حدود 9 درصد کاهش مصرف را داشته باشيم.

معاون توزيع توانير گفت: ميزان پيک سايي در زمان اوج مصرف در کشورهاي توسعه يافته دنيا نسبت به پيک حدود 10 تا 15 درصد است که خوشبختانه ما نيز توانستيم نسبت به پيک 55 هزار و 400 مگاواتي امسال چيزي حدود 9 درصد کاهش مصرف را داشته باشيم.
دکتر «محمودرضا حقي فام» معاون هماهنگی توزيع شرکت توانير در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون) با اشاره به برنامه هاي انجام شده براي عبور از پيک تابستان سال جاري اظهار داشت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار بود در تابستان سال جاري، از طريق انجام تدابير مختلف بتوان در زمان اوج مصرف برق در کشور چيزي حدود 4000 مگاوات پيک سايي انجام داد که خوشبختانه توانستيم اين هدف را محقق کنيم.
وي افزود: از طريق اجراي 4 برنامه اصلي «مولدهاي خودتأمين»، «ذخيره عملياتي»، «تعميرات و تعطيلات صنايع در ساعات اوج مصرف» و «مديريت بار چاه هاي کشاورزي» توانستيم چيزي حدود 3 هزار و 968 مگاوات پيک سايي را در همان ساعت اوج مصرف انجام دهيم.
وي تصريح کرد: اين ميزان پيک سايي در ساعت اوج مصرف تقريبا برابر با استانداردهاي جهاني در حوزه مصرف بود.
حقي فام اضافه کرد: معمولاً ميزان پيک سايي در زمان اوج مصرف در کشورهاي توسعه يافته دنيا نسبت به پيک حدود 10 تا 15 درصد است که خوشبختانه ما نيز توانستيم نسبت به پيک 55 هزار و 400 مگاواتي امسال چيزي حدود 9 درصد کاهش مصرف را داشته باشيم.
وي ادامه داد: براي حصول چنين هدفي بيش از 17000 قرارداد با مشترکين در بخش هاي مختلف صنعتي، کشاورزي و تجاري که عمدتاً جزو مشتکان ديماندي و پرمصرف بودند، بسته شده است که ساعت هاي کار مداوم همکاران و رصد لحظه به لحظه شبکه را مي طلبيد.
معاون توزيع توانير با اشاره به سهم هر کدام از 4 برنامه اصلي اين معاونت در پيک سايي تابستان امسال گفت: سهم مولدهاي خود تأمين 11 درصد، سهم طرح ذخيره عملياتي 43 درصد، مديريت بار چاه هاي کشاورزي 19 درصد و در نهايت سهم تعطيلات و تعميرات صنايع در زمان اوج مصرف 27 درصد بوده است.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه روند استفاده از وسايل پرمصرف در کشور از جمله سايل سرمايشي بسيار زياد شده و همچنين نظر به اينکه مبحث 19 ساختمان در کشور کمتر جدي گرفته مي شود، پيش بيني ما اين است که در سال آتي نيز ما شاهد روند رو به رشد مصرف برق در کشور باشيم.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت که علاوه بر اين مسائل خوشبختانه مصرف انرژي در بخش صنعت کشور نيز روند رو به رشدي را طي مي کند به طوري که در 5 ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال 95 ما شاهد رشد 6.5 درصدي مصرف برق در کشور بوديم.
وي خاطرنشان کرد: بنابراين اميدواريم با تدوين سياست هاي کاربردي و مناسب و استفاده از ظرفيت هاي قانوني از جمله الزام سازمان هاي دولتي به تأمين 20 درصد از برق مصرفي از انرژي هاي نو و... بتوانيم ماننده امسال در سال آتي نيز بر اين امر فايق آييم. 

  • خبرنگار: عبدالصمد محمودی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد