بخش برق
1396/06/13 14:40:00
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:
پوشش عایقی 93 پست برق تا پایان سال 97
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در بهمن ماه سال گذشته برای صنعت برق استان، تعداد 93 پست برق تا پایان سال 97 پوشش عایقی می شوند.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در بهمن ماه سال گذشته برای صنعت برق استان، تعداد 93 پست برق تا پایان سال 97 پوشش عایقی می شوند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، «محمود دشت بزرگ» مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان در مورد اهمیت پوشش عایقی اظهار داشت: پس از وقوع پدیده گرد و خاک گسترده و همزمانی آن با رطوبت و بارش اندک باران در بهمن ماه سال گذشته، سطح عایقی مقره های چینی دچار ضعف عایقی، جریان خزشی، شکست عایقی و خاموشی در سطح شبکه شد.
وی افزود: پس از بحران یادشده با تشکیل جلسات فنی متعدد با کارشناسان و متخصصان وزارت نیرو در سطح ملی و استانی، مقرر شد نسبت به انجام عملیات پوشش عایقی ایستگاه های برق برای جلوگیری از ایجاد جریان خزشی و شکست عایقی اقدام فوری صورت گیرد.
دشت بزرگ درخصوص برنامه انجام پوشش عایقی گفت: دراین راستا،مقررشده 40 دستگاه پست برق تاقبل ازشروع تابستان سال97  در سه مرحله پوشش عایقی شوند،که درمرحله اول 11 دستگاه، مرحله دوم 15 دستگاه و درمرحله سوم 14 دستگاه پست برق انتقال و فوق توزیع پوشش عایقی می شوند.
وی با اعلام اینکه این عایق بندی در سطوح ولتاژی  مختلف(33/132/230/400) انجام می شود، تصریح کرد: تعداد 53 دستگاه پست برق باقیمانده نیز در سال 97 پوشش عایقی می شوند که در مجموع با هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال آینده ، 93 دستگاه پست برق با هزینه تقریبی 414 میلیارد ریال، پوشش عایقی می گردند

  • خبرنگار: حسن دهقاني
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد