بخش آب
1396/02/27 10:45:00
با همکاری یک شرکت آلمانی و آب منطقه اي اصفهان
برنامه راهبردی رودشت با مشارکت ذینفعان تدوین شد
پروژه "راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پایین دست رودخانه زاینده رود" در منطقه به منظور تدوين راهبردهای پایدار جهت مدیریت منابع توسط شرکت آلمانی inter 3 در قالب تفاهم نامه همکاری با شرکت آب منطقه ای اصفهان تدوین شد .
پروژه "راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پایین دست رودخانه زاینده رود" در منطقه به منظور تدوين راهبردهای پایدار جهت مدیریت منابع توسط شرکت آلمانی inter 3 در قالب تفاهم نامه همکاری با شرکت آب منطقه ای اصفهان تدوین شد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، پروژه "راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پایین دست رودخانه زاینده رود" در منطقه MENA" مربوط به طرح اقلیم بین الملل با سرپرستی  نهاد همکاری­ های بین ­المللی آلمان (GIZ)، حمایت مالی وزارت حفاظت محیط زیست، طبیعت، ساخت و ایمنی آلمان (BMUB) و همکاری کارشناسان ایرانی و آلمانی با مدیریت دکتر «شهروز مهاجری» مدیرعامل شرکت inter3 و مهندس «غلامحسين حیدرپور» مدیر پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه زاینده رود، به اجرا در آمد.
هدف این پروژه، یافتن راهبردها و اقداماتی قابل قبول و عملی جهت مدیریت پایدار کاربری اراضی در منطقه رودشت می باشد تا ذینفعان را برای مقابله با اثرات منفی تخریب اراضی و بهره وری بهینه از منابع یاری رساند.
به گفته حيدر پور، مدير پروژه مديريت يکپارچه زاينده رود " اين پروژه بعنوان تجربه اي ارزشمند ثابت کرد که تمامی ذينفعان در بخش های مختلف دولتی، خصوصی و مردمي و با تمام تفاوت ها و اختلاف نظرات مي توانند در طی يک فرآیند مشارکتی به اتفاق نظر رسيده و در راستای نيل به منافع مشترک ، به پايداری حوضه و بهبود وضعيت کمک نمايند. اين پروژه بعنوان تجربه عملی در حوضه با همکاری تمامی افراد دخيل در انجام آن مي تواند الگویی برای ساير موضوعات و حل مشکلات باشد." 
از ديدگاه مدیر عامل شرکت inter 3، برنامه راهبردی تدوین شده، نقطه عطفی در جهت کمک به مسئولین و سیاست گذاران برای برنامه ریزی منطقه ای با در نظر گرفتن دیدگاه دیگر ذینفعان می باشد. اتفاق نظر افراد و نهادهایی با دیدگاه ها و منافع مختلف جهت تدوین یک برنامه راهبردی واحد در قالب این پروژه از اهمیت و ارزش والایی برخوردار بود.
گزارش ها حاکي از اين است، اجرای این برنامه راهبردی برای پیاده سازی مفهوم کاربری پایدار اراضی در منطقه رودشت بتواند علاوه بر بهینه کردن استفاده از منابع آب، از تخریب محیط زیست جلوگیری نموده و در راستای توسعه پایدار منطقه رودشت و درپی آن در سرتاسر حوضه زاینده رود گام های مهمی بردارد. 
  • خبرنگار: پرستو ایران‌پور
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد