بخش عمومي
1394/06/08 10:30:00
عملکرد وزارت نیرو در دوسال اول دولت یازدهم؛
بالندگی صنعت آب و برق در دولت تدبیر و امید
این وزارتخانه در راستای سیاست‌های جامع و فراگیر دولت یازدهم علاوه بر انجام اقدامات سازه‌ای در زمینه‌های غیرسازه‌ای و بهره‌وری نیز گام‌های محسوس و قابل ارایه‌ای برداشته است.
وزارت نیرو عهده‌دار سه مسئولیت مهم تأمین آب، برق و ارایه خدمات فاضلاب در کشور است. وظایف مذکور از حیث ضرورت، حساسیت و گستردگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به‌طور مستقیم در توسعه کشور و سطح برخورداری و کیفیت زندگی آحاد مردم دخیل است. این وزارتخانه در راستای سیاست‌های جامع و فراگیر دولت یازدهم علاوه بر انجام اقدامات سازه‌ای در زمینه‌های غیرسازه‌ای و بهره‌وری نیز گام‌های محسوس و قابل ارایه‌ای برداشته است. برخی از محورهای غیرسازهای به شرح زیر است:
• ایجاد و استقرار مدیریت حوضه‌های آبریز، اهمیت این امر از آن جهت است که در اکثر حوزه‌های آبریز تقاضا بر پتانسیل منابع آبی فزونی گرفته است و عدم اصلاح این روند کشور را از حیث تأمین منابع آب و چالش‌های اجتماعی دچار مشکل جدی می‌نماید. در برنامه وزارت نیرو انجام اقدامات تکمیلی برای استقرار کامل سه حوزه کرخه، زاینده‌رود و سفیدرود که در حال حاضر گام‌های اجرایی در آنها برداشته شده است، اجرای برنامه‌های مشابه برای دیگر حوضه‌های آبریز کشور نیز در دست اقدام است.
• اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی در حوزه عمل وزارت نیرو به عنوان یک اقدام غیرسازه‌ای اجرایی شده است؛ زیرا با اعتبارات محدود سالانه امکان اجرای همزمان بیش از 730 طرح و با اعتبار مورد نیاز بیش از 1300 میلیارد ریال وجود نداشته و بیش از سه دهه به‌طول می‌انجامید با اولویت‌بندی طرح‌ها امکان اتمام سالانه تعداد قابل توجهی از طرحها و خارج شدن آنها از چرخه غیرمولد فراهم می‌شود.
• تعدیل و کاهش سهم برداشت هدفمندی یارانه‌های برق و حذف سهم هدفمندی یارانه‌ها در حوزه آب، این امر فرصتی را برای امکان نگهداری بهتر سرمایه‌گذاری‌های موجود آب و برق بوجود می‌آورد.
• تهیه طرح جامع منابع آب و انجام اقدام‌های گسترده علاج بخشی آب سطحی و زیرزمینی به‌منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به منابع آب سطحی و زیرزمینی که آثار آن در پهنه تالاب‌ها و دشت‌ها مشهود است و همچنین فراهم کردن امکان احیای منابع، کنترل برداشت و متعادل کردن میزان مصارف با توان منابع آب است.
• اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت و همکاری تصمیم‌گیران و مسئولان دست اندرکار، این امر اهتمام همکاری و همراهی بخش‌های مختلفِ سیاست‌گزاری و بخش‌های مصرف‌کننده را در برداشته است.
• تدوین برنامه مدون کاهش تلفات آب و برق و انجام اقدامات موثر در این زمینه که نمودهایی از کمیت‌های آن در گزارش آمده است.
موارد مربوط به مسایل اجتماعی، زیست محیطی و سازگاری و پایداری طرح‌ها با مدیریت منابع آب بیش از گذشته و جزء لاینفک اجرای طرح‌ها دیده شده است. خوشبختانه نمودهای روشنی از پیشبرد روش‌ها و اقدامات اصلاحی پدیدار گشته است. گزارش اختصاری حاضر که تحت عنوان گزارش کار 2 ساله وزارت نیرو در دولت یازدهم تقدیم می‌شود، علاوه بر اینکه تغییر روند و مهندسی مجددی را از فعالیت‌های وزارت نیرو نشان میدهد. در کنار اقدام‌های گسترده غیرسازه‌ای، اقدامات سازه‌ای و ظرفیت‌سازی‌های تأمین و توزیع آب و برق را نیز به طور خلاصه معرفی می‌کند.
امید است با بهره‌گیری از تجربیات به دست آمده و برخورداری از حمایت‌های ارزشمند دولت و مجلس، مشارکت صادقانه کارکنان خدوم وزارت نیرو و حمایت حامیان ارزشمند، با اعتقادی راسخ و با تلاش گسترده، وزارت نیرو بتواند کارنامه و دستاورد بزرگتری را با استعانت الهی در پایان چهارساله دولت تقدیم نماید.
فصل یک: بخش آب
آب، یکی از با اهمیت ترین مواهب الهی و عامل حیاتبخش و تداوم زندگی موجودات، نقش سازنده و غیر قابل جایگزینی در توسعه صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، دارد، لذا دسترسی و دستیابی مطمئن و مداوم به منابع آبی، ضرورتی گریزناپذیر است.
از طرفی کشور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده، بطوری که میزان متوسط نزولات جوی کشور که در 15 سال اخیر ، 250 میلی‌متر بوده، متاسفانه در 5 سال اخیر به 203 میلی‌متر یعنی کمتر از یک سوم میزان متوسط بارندگی در سطح جهان کاهش یافته است. محدودیت منابع آبی از یک سو و ناهمگونی توزیع زمانی و مکانی این منابع از سوی دیگر به همراه رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن رشد روزافزون تقاضا، اهمیت توجه وزارت نیرو به تامین آب را بیش از گذشته نمایان می کند. لذا تامین و تولید آب مناطق مختلف کشور از ضروری ترین اولویت های وزارت نیرو بوده و طی فعالیت دو ساله اول دولت یازدهم نیز تمهیدات و اقدامات بایسته ای در این زمینه صورت گرفته و یا در حال پیگیری است که به بخشی از مهم ترین اقدامات انجام شده به شرح زیر اشاره می گردد:
• فعال‌سازي شوراي عالي آب در سطح دولت و تشکيل 12 جلسه از ابتدای فعالیت دولت یازدهم
• تشکیل شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز زاینده رود، کرخه و سفیدرود
• تجدید نظام توزيع آب زاينده‌رود و قاعده‌مند کردن و تنظيم سهم استان‌ها و برداشت آب از اين حوضه
• تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه
• اجرایی کردن طرح جامع مهار آب‌های خروجی
• تعیین و ابلاغ آب قابل برداشت بخش‌های شرب، محیط زیست، صنعت، کشاورزی و فضای سبز از آب‌های زیرزمینی به تفکیک 609 محدوده مطالعاتی و از آب‌های سطحی به تفکیک 31 استان کشور
• افتتاح و بهره‌برداری از 9 سد ( فرخی قائن، ماشکید، رودبال داراب، بیجار، سرابی تویسرکانی، مروک، ایوشان، سورک و زبویه ) ، در 8 استان با حجم آب قابل تنظيم سالانه 436 ميليون مترمکعب که یک مورد آن مرزی بوده است.
• آبگيري از 4 سد ( چهچهه، سررود، حوضیان و عباس آباد) در 3 استان با حجم آب قابل تنظيم سالانه معادل 4/61 ميليون متر مکعب ( دو مورد مرزي )
• افتتاح و بهره‌برداری از 65 شبکه آبياري و زهکشي در 19 استان با ظرفيت 76.150 هکتار (17.410هکتار مرزي )
• مسلوب المنفعه کردن تعداد 7807 حلقه چاه غيرمجاز در 31 استان

فصل 2: بخش آب و فاضلاب
وزارت نیرو علاوه بر تامین آب، برخورداری از آب شرب سالم و بهداشتی شهری و روستایی و توسعه سیستم مناسب تصفیه فاضلاب را که یکی از شاخص های برجسته میزان توسعه یافتگی کشورهاست، در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه اقدامات قابل توجهی را در دوره مورد نظر به انجام رسانده که به بخشی از این فعالیت ها اشاره می گردد:
2-1- طی دو سال اخیر با توسعه زیرساخت های صنعت آب و فاضلاب کشور، 1743 روستا به تعداد روستاهای برخوردار از شبکه آب مطمئن اضافه گردیده است . همچنین طی همین مدت ، 1.350.000 مشترک جدید به بخش آب شهری، 400.000 مشترک به بخش آب روستایی و یک میلیون و 60 هزار مشترک جدید به بخش فاضلاب شهری اضافه شده است و همچنین آب بدون درآمد تا پايان سال 93 به میزان 1.3 درصد کاهش یافته است. (میزان آب به حساب نیامده در ابتداي شروع کار دولت جدید ، 26 درصد بوده است که به میزان 24.7 درصد رسیده است) .
2-2- مدون و اجرایی کردن طرح مجتمع های تامین پایدار آب روستایی در کشور
2-3 - افتتاح و بهره‌برداری از 12 طرح آب‌رسانی به 36 شهر با حجم 6/288 میلیون متر مکعب در سال
2-4-افتتاح و بهره‌برداری از 12 تصفيه‌خانه آب در 12 شهر با ظرفيت 466915 متر مکعب در روز
2-5-افتتاح و بهره‌برداری از 20 تصفيه‌خانه فاضلاب در 20 شهر با ظرفيت513640 متر مکعب در روز
فصل3: بخش برق و انرژی
صنعت برق و انرژی به عنوان یک صنعت پیشرو و موتور محرکه صنایع کشور، هم بواسطه فراگیری ارایه خدمات و هم به دلیل خود اتکایی و حضور موفق در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و در ادامه فعالیت های کارامد تلاشگران این عرصه در گذشته به‌ویژه برنامه‌ریزی، اجرا و توسعه طرح های تولید، انتقال وتوزیع انرژی برق در شهرها وروستا های سراسر کشور، مسیر پیشرفت را طی نموده است.
طی مدت یاد شده، 2 میلیون و 625 هزار مشترک جدید برق اضافه شده و تلفات شبکه توزیع نیروی برق به میزان 2.57 درصد کاهش یافته است. همچنین میزان تلفات در ابتدای سال 92 معادل 15.03 درصد بوده که این عدد در انتهای خرداد ماه 94 به 12.46 درصد رسیده است. سایر اقدام‌های انجام شده در حوزه برق به شرح ذیل ارائه می گردد:
• افتتاح و بهره‌برداری از 29 واحد نيروگاهي در 11 استان با ظرفيت 4091 مگاوات
• افتتاح و بهره‌برداری از 11 پست 400 کيلوولت در 11 استان با ظرفيت 6025 مگاولت آمپر
• افتتاح و بهره‌برداری از 14 پست 230 کيلوولت در 14 استان با ظرفيت 8405 مگاولت آمپر
• افتتاح و بهره‌برداری از 26 پست 132کيلوولت در 13 استان با ظرفيت 2047 مگاولت آمپر
• افتتاح و بهره‌برداری از 68 پست 66-63 کيلوولت در 23 استان با ظرفيت 4420 مگاولت آمپر
• بهره‌برداری از 10 نیروگاه تجدید پذیر در استان‌های مختلف کشور با ظرفیت 78 مگاوات
  • خبرنگار: سردبير
  • سردبیر: