حجت-الاسلام-والمسلمين-شيخ-مصطفي-محامي.jpeg


گزارش ارائه شده از فعاليت هاي صورت گرفته در اين پويش، نشان دهنده تلاش مخلصانه جهادگراني است که با تعهد ديني و روحيه بسيجي و انقلابي خدمات بزرگي را به مردم عزيزمان ارائه کرده اند و در جهت برخورداري بيشتر از نعمات و برکات نظام اسلامي و زدودن غبار فقر و محروميت از چهره مناطق کم‌برخوردار فعاليت فراوان نموده اند.
در عين حال به نظر مي‌رسد سهم استان سيستان و بلوچستان با توجه به وسعت بيش از 11% کشور و سابقه محروميت هاي فراوان و تفاوت فاحش با ديگر مناطق کشور مي بايست به مراتب بيشتر از سهم اختصاص داده شده  فعلي (1.75%) باشد.
اميد است در ادامه فعاليت ها شاهد جبران اين نکته و اجراي پروژه هاي بيشتر در استان باشيم.
از خداوند تبارک و تعالي مي خواهم تمامي عزيزان خدمت گزار به مردم عزيز و نظام مقدس اسلامي را در دنيا و آخرت از هدايت و شفاعت پيامبر اکرم (ص)، قرآن و اهل بيت (ع) بهره‌مند گرداند.
آمين رب‌ العالمين
مصطفي محامي
1399/5/6