جناب-اقای-شریفی-تهرانی.jpeg


جناب آقای دکتر اردکانیان
وزیر محترم نیرو
با سلام و احترام. با تشکر از فعالیت‌های انجام شده در پویش «هر هفته_الف_ب_ایران» و نیز ارسال گزارش آن‌ها به استحضار می‌رساند از آنجاییکه این گروه از قبل در جریان پروژه‌های اجرایی آن وزارتخانه نبوده است، ضمن آرزوی مفید بودن این پروژه‌ها و موفقیت در انجام آنها، امید است که در آینده وزارت محترم نیرو برای بررسی طرح‌های خود و اجرایی کردن آنها، از توان علمی و تخصصی فرهنگستان استفاده کند. این گروه آمادگی خود را برای همکاری در بررسی برنامه‌های علمی و پروژه‌های مربوطه اعلام می‌دارد.
عباس شریفی تهرانی 
رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم