مطابق نقشه پهنه‌بندي مصرف روزانه برق تمامي مناطق كشور به جز استان‌ سمنان و كلانشهرهای تهران و مشهد درمحدوده مجاز مصرف قراردارند.
وزیر نیرو در حاشیه جلسه دولت:
وزیر نیرو گفت: با توجه به تعرفه‌هایی که برای مصرف انرژی وضع شده است، بخش قابل توجه‌‌ای از پرمصرف‌های برق سال گذشته به گروه خوش مصرف‌ها پیوسته‌اند.
گزارش پاون از آخرین وضعیت تنش آبی در کشور؛
تابستان امسال حدود 28.6 میلیون نفر از جمعیت کشور در 233 شهر تحت تنش آبی قرار خواهند گرفت که بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری و بهبود ذخایر سدها موجب شده است تا این این رقم نسبت به سال گذشته 6.4 میلیون نفر کاهش پیدا کند.
مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به پاون خبر داد:
مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه حدود دو میلیارد و 462 میلیون مترمکعب آب سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است، گفت: در پی بارندگی‌های مناسب امسال حدود یک میلیارد و 859 میلیون مترمکعب از این رقم تنها از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون به سمت دریاچه رهاسازی شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: اولین واحد نیروگاه سردشت پس از انجام آزمایش‌های مکانیکی و بی‌باری در بامداد امروز سه‌شنبه 25 تیرماه به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

برگزیده ها

de462015-2be3-4718-842c-1d3c5e43b9a7.jpg


راديو اينترنتي نيرو