اعلام آمادگی سندیکای صنعت برق برای همکاری و مشارکت با وزارت نیرو؛
سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرد با ایجاد بسترهای رقابت و تسهیل فعالیت در دوره جدید فعالیت وزارت نیرو، صنعت بزرگ، زیرساختی و توانمند برق می‌تواند به سمت توسعه‌ای پایدار سوق دهد.
معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر مطرح کرد؛
معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر گفت: شبکه برق ایران هم اکنون با هشت کشور همسایه دارای ارتباط و تبادل انرژی است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو تشریح کرد؛
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو از تأثیر بخش غیردولتی در کاهش هزینه تمام شده آب و ایجاد رقابت اقتصادی در مصرف کمتر آب سخن گفت.
گذري بر صنعت برق و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور؛
عدم تحقق برنامه هاي صنعت برق را به نوعي مي توان شکست برنامه ششم توسعه و دستيابي به اهداف آن و البته باقي ماندن بخش اعظمي از مشکلات کشور در زمينه فقر، بيکاري، کاهش رشد اقتصادي و ... تلقي کرد.
قائم‌مقام بین الملل وزیر نیرو در جمع خبرنگاران:
قائم مقام وزیر در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نیرو گفت: برنامه‌های وزارت نیرو در شرایط خشکسالی بر مبنای سازگاری با شرایط خواهد بود.

برگزیده ها


photo_2017-11-08_15-29-58.jpg